Romana English

Fundatia CRED a fost fondata la sfîrsitul anului 2003 de catre Institutul Elvetian Tropical si de Sanatate Publica (Swiss Tropical and Public Health Institute - Swiss TPH) prin departamentul Centrul Elvetian pentru Sanatate Internationala (Swiss Centre for International Health - SCIH). Primul program de dezvoltare in domeniul sanatatii publice în care s-a implicat fundatia a fost implementarea în perioada 2003-2007 a Proiectului Româno-Elvetian de Neonatologie "RoNeonat" finantat de catre Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare si Cooperare în baza acordului interguvernamental între cele doua tari.

Misiunea Fundatiei CRED – Centrul Româno-Elvetian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sanatate o constituie sprijinirea reformei si modernizarii sistemului de sanatate din România, iar prin echipa proprie si consultantii asociati proiectelor ofera expertiza si asistenta tehnica în domeniul sanatatii publice, cu o orientare concentrata spre cresterea calitatii serviciilor în sanatate si dezvoltarea si modernizarea capacitatilor existente. Viziunea Fundatiei CRED este aceea a unei comunitati medicale responsabile, a unui sistem sanitar solid, condus de principiile managementului calitatii si care ofera personalului medical acces continuu la noi oportunita?i de dezvoltare profesionala. 

 

Fundatia CRED urmareste introducerea si implementarea conceptului de management al calitatii la nivelul furnizorilor de servicii din sistemul de sanatate din România. Fundatia CRED este membru al Guidelines International Network si participant activ în procesele de elaborare a ghidurilor clinice de practica în domenii ca neonatologie si obstetrica-ginecologie.


Anunt – lansare selectie furnizor activitati formare – proiectul SimLab – Programul de Cooperare Elvetiano-Roman

Descarcati informatiile despre anunt de aici.

SPITAL – COMUNITATE, flux de ingrijire continua a nou-nascutului si a sugarului cu risc crescut de imbolnavire si deces, în cadrul Fondului Social European prin Programul Operaţional Capital Uman

ACHIZITIE PROIECT

Achizitia de servicii de cazare la hotel (servicii hoteliere) COD CPV 55110000-4 si servicii pentru evenimente COD CPV: 79952000-2

Documente utile

Invitatie de participare organizare evenimente

Documentatia de atribuire servicii hoteliere CRED

Proiectul SPITAL-COMUNITATE, FLUX DE ÎNGRIJIRE CONTINUĂ A NOU-NĂSCUTULUI ȘI A SUGARULUI CU RISC CRESCUT DE ÎMBOLNAVIRE ȘI DECES, în cadrul Fondului Social European prin Programul Operaţional Capital Uman

Fundaţia CRED, Centrul Româno-Elveţian pentru Dezvoltarea Șistemului de Sănătate anunță demararea proiectului „SPITAL-COMUNITATE, FLUX DE ÎNGRIJIRE CONTINUĂ A NOU-NĂSCUTULUI ȘI A SUGARULUI CU RISC CRESCUT DE ÎMBOLNAVIRE ȘI DECES”, în care este partener al beneficiarului INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI „ALESSANDRESCU-RUSESCU”.

Proiectul își propune îmbunătățirea nivelului de competențe al profeșioniștilor din sectorul medical prin oferirea de servicii medicale adecvate și de calitate nou-născutului și sugarului care să conducă la scăderea numărului de decese neonatale și infantile, cu îmbunătățirea indicatorilor de sănătate a copilului, vizând formarea personalului implicat în implementarea unor programe prioritare de sănătate.

Printre activitățile în care este implicată Fundația CRED se numără și elaborarea a 5 ghiduri de practică medicală: Stabilizarea funcţiilor vitale ale n-n şi sugarului ȋn vederea transportului, Diagnosticul şi managementul insuficienţei respiratorii la n-n şi sugar, Nutriţia nou-născutului şi sugarului, Managementul ȋn convulsiile n-n şi sugarului, Reechilibrarea hidro-electrolitică ȋn sindroamele de deshidratare acută la nou-născut şi sugar.

Arhiva de anunturi