Despre noi



Fondată în anul 2003 de catre Institutul Elveţian Tropical şi de Sănătate Publică (Swiss Tropical and Public Health Institute), cu misiunea de a contribui la modernizarea sistemului de sănătate din România, în principal prin implementarea de proiecte de îmbunătățire în domeniul sănătăţii publice, creşterea calităţii serviciilor în sănătate, dezvoltarea capacităţilor existente și inovare în asistența medico-socială comunitară integrată și serviciile de asistență medicală spitalicească.


Viziunea Fundatiei CRED este aceea a unor comunități responsabile de starea de sănătate și bunăstare proprie, a unui sistem sanitar integrat, condus de principiile managementului calităţii și care oferă personalului medical, social și administrativ condiții de lucru motivante și acces continuu la oportunități de dezvoltare profesională.

PROIECTE

O parte din proiectele noastre